مهم ترین بخش هامختصری درباره ما

میهن لایک یک شبکه اجتماعی با پلتفورم قدرتمند میباشد که توانایی استقبال از حجم انبوه کاربران اینترنتی را داراست . لذا از شما بازدید کننده و کاربر گرامی تقاضا داریم اکانت خودرا ایجاد کرده و به اشتراک مشغول شوید و از دوستان خود برای هرچه بزرگتر شدن این خانواده دعوت به عمل بیاورید .
میکروبلاگ میهن لایک وابسته به هیچ ارگان یا نهاد دولتی نمیباشد و تمام فعالیت های آن در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد .
آمار میهن لایک

34588
18
107331
در میهن لایک چه میگذرد ؟

kãmäÑÐ
kãmäÑÐ
بچه ها عایا میدانصـــتـید : دایناسور پلاستیکی از پلاستیک درست شده ! پلاستیک از نفت درست شده ! نفت از بقایای دایناسور واقعی درست شده ! نتـــــــــــــــــیجه میگیریم : دایناسور پلاستیکی از دایناسور واقعی ساخته شده :))) نخند :| دیوونه هم خودتی :|
kãmäÑÐ
kãmäÑÐ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ... ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﺤﺾ ﺍﺳﺖ ! ﺩﻟﺶ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ... ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻫﻢ به ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
دیدگاه · لینک ثابت ·
kãmäÑÐ
kãmäÑÐ
♡ مــــــــرد اونیه که وقتی باهاش قـــــهرمیکنی ومیگی دیگه نمیخوام صداتوبشنوم،یه ساعت بعدبهت اس بده وبگه: میشه تلفنتوجواب بدی؟!؟!؟! قـــــول میدم حرف نزنم، فقط میخوام صــــدای نفســـــــاتوگوش کنم
دیدگاه · لینک ثابت ·
صائم
IMG_20140421_203346.jpg صائم
Inam amir mohamad{-8-}
8 دیدگاه · لینک ثابت در هیجانی · 1 نفر لایک کرده
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯿﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﻡ ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ !!!! ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻫﯽ ﮐﻞ ﮐﻞ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﺭﮐﺖ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺧﻮﺑﯽ ... آدم باید یکی رو داشته باشه که وقتی خوشحاله ،وقتی ناراحته با اون باشه ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺒﺮﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻭﻥ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺑﺸﻪ ... آدم باید یکی رو داشته باشه که با بودنش بدونی برای یکی مهمی ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﻗﻬﺮﻭ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﺷﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺁﺧﺮﺵ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩﺷﻪ ... آدم باید یکی رو داشته باشه که بی مقدمه کادو بده و با کلی ذوق و بالا و پایین پریدن بگی دیونه چیکار کردی ... ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻣﯽ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻃﺮﻓﺶ .. ، ﺗﻮﯼ ﺻﺪﺍﺵ .. ، ﺩﺳﺖ ﻫﺎﺵ .. ، ﺣﺘﯽ SmS ﻫﺎﺵ ﺣﺲ ﮐﻨﻪ ... ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻭﻥ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ، ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﮕﺬﺭﻩ ... ﯾﮑـــــــــــــﯽ ﮐﻪ
دیدگاه · لینک ثابت ·
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
دلت که شکست تازه حضور خدا در تو آغار می شه ... دلت رو آب و جارو می کنه ...در حالی که تو از اون گله داری ! تیکه تیکه اش رو با حوصله کنار هم می چینه ... اما تو همه نداشته هات رو به گردنش میندازی! متهمش می کنی به سنگدلی ..به رنجوندن آدمها ... به اینکه انگار نمی شنوه صداتو... و اون چه صبورانه چینی دلت رو بند می زند . . . ! خودش می یاد جای همه چیز و همه کس رو می گیره . . . چه آرامشی داره دل شکسته ای که همصحبتش خداست ...دنیات زیبا می شه.. یادش که می کنی قلبت آرام می گیره ! حالا به راستی .. باید از او که دلت رو شکسته گله کرد یا تشکر ؟؟...
دیدگاه · لینک ثابت ·
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمان برای کسی در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند
دیدگاه · لینک ثابت ·
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
مـــن از زندگـــ ـے کســـ ـے حذفــــ شــــدم که بــــرا ـے داشتنـــــش و بـــــرا ـے بودنـــش خیلـــ ـے ها رو از از زندگــــ ـیم حذفــــ کــــردم
دیدگاه · لینک ثابت ·
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
قحطی همدم است ؛ من به خوشآمدگویی تابلوی خیابان هم دلخوشم
دیدگاه · لینک ثابت ·
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
دختـــرک رفت ولــی زیـر لب این را میگفت : ” او یقینــا پی معشــوق خودش می آیــد “ پســرک ماند ولــی روی لــبش زمـزمـه بود : ” مطمئنــا که پشیمــان شــده برمیـــگردد “ عشـــق قربـــانی مظلـــوم ” غـــرور ” اســـت هــنوز . . .
دیدگاه · لینک ثابت ·
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
حال این روز های مرا هیچکس نمی فهمد... جز دانه های هرزه خیال که گاه و بیگاه تمنای آغوش حرامت را می کند... آری این روز ها زندگی بر من حرام شده است... نه یارای ماندن دارم ... و نه شهامت ترک گفتن...
دیدگاه · لینک ثابت ·
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن ! به رفتن که فکر می کنی ، اتفاقی میفتد که منصرف می شوی ! می خواهی بمانی ، رفتاری می بینی که انگار باید بروی ! این بلاتکلیفی خودش کلی جهنم است !
دیدگاه · لینک ثابت ·
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
ما نسلي هستيم که مهمترين حرف هاي زندگيمان را نگفتيم تايپ کرديم
دیدگاه · لینک ثابت ·
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
نـمـک بــر زَخمـم نَپـاش يادَت باشَـــــــــد اين نَـمـک هــارا از سـَــرِ سُــفره ي دِلِ مَـــن بَـــرداشتي.
دیدگاه · لینک ثابت ·
ܓ♥●•٠·˙mina73
ܓ♥●•٠·˙mina73
من غــرورم را به راحتـــي به دست نيـــاوردم کـه هر وقت دلـت خواست خـــردش کني غــــرور من اگر بشکـنــــد با تـکــه هــايـش شاهــــرگ زنــدگــي تــو را نيز خواهـــد زد
دیدگاه · لینک ثابت ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
تمامی حقوق طراحی و توسعه متعلق به میهن لایک میباشد و هر گونه کپی برداری از پوسته عرفا و شرعا حرام میباشد .

طراحی رابط کاربری توسط : برنامه نویس